ของดีๆที่บ้านฉัน           ที่ช่วยกันเฝ้ารักษา
ได้สืบสานกันต่อมา      ห้วงเวลาบูรพาจารย์
สิ่งดีๆรักษาไว้               ให้คงอยู่ชั่วลูกหลาน
สืบต่อกันเป็นตำนาน     ให้เมืองบ้านได้ชื่นชม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s