แสดงบทเวทีโลก                สุขโศกก็มองเห็น
ตามบทที่ให้เป็น                  แสดงเล่นตามบทตอน
ชีวิตเราก็เช่นนี้                    เหมือนวิถีแห่งละคร
เล่นกันไปตามบทตอน      ก่อนที่จะเข้าโรง(โลง)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s