กลอนต้อนรับ

 
ประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี

‎.
@ ด้วยดวงใจไมตรียินดีรับ
ขอประทับท่านไว้ในดวงมาน
แม้โลกหมุนเลยเปลี่ยนวันเวียนผ่าน
อีกกี่กาลมิตรนี้มิมีเลือน
… @ เมื่อมิตรมามีมวลหมู่มิตรมาก
มีแต่รักเป็นของฝากให้ผองเพื่อน
แทนน้ำคำขอบคุณที่เยี่ยมเยือน
แม้วันเลื่อนเดือนลาอย่าลืมกัน…
Advertisements