ตัวโขน

เร่งร้อน  เร่าโลด  โดดเต้น
ละเล่น  ท่าทาง  อย่างสั่ง
บทยักษ์ เต้นยักษ์  ตึงตัง
บทลิง  จริงจัง  ดั่งลิง

สวมหัว  ลงไป  เล่นได้หมด
กำหนด  บทบอก  กลอกกลิ้ง
ผิดแผก  แตกต่าง  ตัวจริง
ชายหญิง  หนุ่มชรา  เช่นกัน อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

คุณภาพการศึกษาคือ…

เดือนเต็มดวง  คนเต็มคน  คือจุดหมาย
คือโคมฉาย  ส่องสว่าง     ทั่วทุกหน
ทอประกาย  โอบเอื้อ  เพื่อมวลชน
เปรียบสร้างคน  ให้เต็มคน  เหมือนเดือนทอง

จากหนังสือสานฝัน ของท่านพิษณุ  ตุลสุข